IV Społeczna Akcja sprzątania grobów Powstańców AK „Żywiciela”

22.07.2019
UCZCIJMY PAMIĘĆ BOHATERÓW I POSPRZĄTAJMY WSPÓLNIE KWATERY ŻOLIBORSKICH POWSTAŃCÓW

W imieniu organizatorów społecznej akcji „Uczcijmy pamięć Bohaterów i posprzątajmy wspólnie Kwatery Żoliborskich Powstańców” zapraszamy wszystkich chcących w sposób aktywny uczcić 75- rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego do udziału w akcji sprzątania kwatery wojennej Żołnierzy Armii Krajowej II Obwodu Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej Zgrupowania Żywiciel na Cmentarzu Komunalnym Powązki Wojskowe (numer kwatery A28) znajdującym się na terenie Dzielnicy Żoliborz.

W dniach 26 i 27 lipca 2019 r. (piątek-sobota) w godzinach 10:00 – 20:00 organizujemy kolejną już czwartą edycję społecznej akcji wspólnego porządkowania kwatery Żoliborskich Powstańców ze Zgrupowania Żywiciela Armii Krajowej na Wojskowych Powązkach w przed dzień 75-tej rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Kwatera liczy ponad 300 grobów tj. 265 krzyży wraz z dużym pomnikiem symbolizującym barykadę z napisem ŻYWICIEL według projektu architekta Czesława Bieleckiego. Poza kwaterą „Żywiciela” na terenie cmentarza znajdują się także groby żoliborskich powstańców pochowanych w grobach rodzinnych, które wymagają przede wszystkim szczególnej uwagi i prac porządkowych. Akcja ma na celu integrację pokoleniową Żoliborzan i dbałość o pamięć historyczną nie tylko przez beznamiętne obserwowanie wydarzeń rocznicowych, ale także czynne współdziałanie na rzecz kultywowania pamięci o Powstaniu Warszawskim jak i jego Uczestnikach.

Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest Tomasz Michałowski – radny Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy kadencji 2014-2018, obecnie menadżer w Departamencie Nadzoru Korporacyjnego PGZ S.A.

Akcja współorganizowana jest przez KWW Moje Miasto Żoliborz, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Żywiciel i Miłośników Ich Tradycji oraz Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Warszawie.

W organizację i patronat zadeklarowały się włączyć następujące instytucje i organizacje:

 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
 • Muzeum Wojska Polskiego,
 • Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Polska Grup Zbrojeniowa S.A.,
 • Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żoliborz-Centralny”,
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Warszawie,
 • Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław,
 • Fundacja Dziękujemy Za Wolność
 • Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej chorągiew warszawska,
 • chorągiew żoliborsko-bielańska Związku Harcerstwa Polskiego,
 • Stowarzyszenie Społeczny Komitet Protestu „NIE dla Mostu”,
 • Stowarzyszenie Zatrasie,
 • Leroy Merlin,
 • ”Wilsoniak” – dwutygodnik żoliborski,
 • „Informator Żoliborza” – dwutygodnik żoliborski.

Całą akcję swoim Patronatem Honorowym obejmie jak co roku Poseł na Sejm RP Pani Ewa Tomaszewska.

Wszystkie ustalenia konsultowane są z Zarządem Zgrupowania Armii Krajowej Żywiciel w osobach Prezesa Stowarzyszenia Pana Wacława Gluth-Nowowiejskiego ps. „Wacek”, Pana Sławomir Pocztarski ps. „Bóbr”, Pana Bogusława Kamolę ps. „Hipek” czyli żyjących Powstańców Warszawskich ze Zgrupowania Żywiciela i Pana Marka Rzeszotarskiego syna legendarnego dowódcy Zgrupowania „Żmija”. rtm. Adma Rzeszotarskiego ps. ”Żmija”. W akcji uczestniczyć szacunkowo będzie od 100 do 200 osób. W zeszłym roku uczestniczyło ponad 150 osób.

W tym roku akcje porządkowania zamierzamy przeprowadzić przez dwa dni. Pierwszy dzień poświęcić na porządkowanie grobów Powstańców poległych w 1944 r., którzy pochowani są w grobach rodzinnych na terenie cmentarza (w szczególności kwatery A21-A27), a drugi dzień przeznaczyć na posprzątanie Kwatery „Żywiciela” (kwatera A28).

W poprzednich latach w akcji brali udział Powstańcy ze Zgrupowania AK Żywiciel, członkowie Grupy Historycznej Zgrupowania Radosław, strażacy ze Szkoły Głównej Straży Pożarnej mieszczącej się na Żoliborzu, harcerze ZHR, harcerze ZHP, ale przede wszystkim Mieszkańcy Żoliborza. W dotychczasowych akcjach co jest największą wartością, uczestniczyły całe rodziny, różne pokolenia mieszkańców Warszawy od tych najmłodszych po samych Powstańców Warszawskich. Wszystkie działania porządkowe uzgodnione są i odbywaj się za zgodą Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do spraw Opieki nad Cmentarzami Wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej Pana dr Piotra Oleńczaka.

Większość sprzętu i środków do sprzątania zapewni główny partner akcji, który odpowiedział natychmiast na naszą prośbę Leroy Merlin, Instytut Pamięci Narodowej zakupi znicze. Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz pozostali organizatorzy. ufundują pozostałe rzeczy.

Jeśli dopisze frekwencja na wszelki wypadek, aby nie zabrakło sprzętu do ilości rąk (choć nie powinno zabraknąć) możecie przynieście ze sobą malarskie szpachelki przydadzą się do czyszczenia betonowych krzyż, przynieście szmaty, wiadra do umycia tabliczek pod krzyżami, preparaty woskowe do kamienia, aby nadać błysku tabliczkom z napisami i rękawice. Sprzątanie jest mimo wszystko ciężką pracą fizyczną więc jeśli możecie przyjdźcie choćby na godzinę. Każda najmniejsza pomoc jest nieoceniona.

piątek 26 lipca 2019 r., godzina 10:00-20:00 – sprzątanie grobów indywidualnych poległych Powstańców w 1944 r.
sobota 27 lipca 2019 r., godzina 10:00-20:00 – sprzątanie Kwatery AK „Żywiciel”

miejsce zbiórki w obydwa dni jest kwatera nr A28 przy kamiennej barykadzie z napisem „ŻYWICIEL”

Chwała Bohaterom Powstańczej Warszawy, Chwała Bohaterom Powstańczego Żoliborza!

DO ZOBACZENIA