Mieczysław Antoni Buczkowski ps. „Buk”

Mieczysław Buczkowski ps. „Buk” był medykiem powstańczego szpitala polowego w klasztorze ss. Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego 31 na warszawskim Żoliborzu.

W czasie okupacji rozpoczął naukę na tajnych kompletach w Warszawie (Prywatna Szkoła Zawodowa dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego Doc. Jana Zaorskiego), Wydział Lekarski Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego). Pracował w Szpitalu Dzieciątka Jezus oraz Szpitalu Ujazdowskim.

W czasie Powstania pracował jako młodszy lekarz w szpitalu polowym w klasztorze ss. Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego 31 na Żoliborzu. Został ranny 24 sierpnia 1944 r. Opuścił Warszawę z rannymi.

Po wojnie ukończył studia medyczne, Przez wiele la był ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Doktor Buczkowki był wychowawcą wielu młodych lekarzy. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych,