Twierdza Zmartwychwstanek Powstanie Warszawskie

Rekonstrukcja walk powstańczych na Żoliborzu
pt. Twierdza Zmartwychwstanek, Warszawa 09.08.2009r.