Wtorek 15 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz

Dowódca 21 pp kpt. „Żaglowiec” w ogłoszonym na porannych zbiórkach rozkazie zwrócił się do podkomendnych:

Żołnierze…

Dzień 15 sierpnia jest Świętem Matki Bożej – Królowej Korony Polskiej i świętem Żołnierza Polskiego. Pod patronatem „Boga Rodzicy” ruszało rycerstwo Polskie do boju i zwyciężało… Naszym hasłem jest „Bóg – Honor i Ojczyzna”.

Żołnierze…         

Niech Bóg prowadzi Wasze Szeregi do walki, honor niech Wam wywalczy zwycięstwo, z którego narodzi się wyzwolona Ojczyzna… Niech dzień 15 sierpnia stanie się punktem zwrotnym w wojnie obecnej, jak stał się bodźcem do pokonania wszelkich trudności.

Zwycięstwo będzie nasze i już jest bliskie.

Bliska jest godzina, kiedy złączymy się z oddziałami polskimi rozproszonymi po całym świecie.

Niech żyje Polska Niepodległa…

Niech żyje Armia Polska…

Warszawa

Trwały zacięte walki w Śródmieściu. Odparto niemieckie ataki na Politechnikę, Pałac Mostowskich, barykady na ul. Bielańskiej, klasztor Kanoniczek przy pl. Teatralnym i na stanowiska powstańcze w rejonie ul. Grzybowskiej.