Środa 16 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz-Powązki

Nad ranem ponad siedmiuset-osobowy oddział z Puszczy Kampinoskiej ppłk. Ludwika Konarskiego „Victora”, mający wziąć udział w uderzeniu na linię kolei obwodowej, dotarł na teren „Miasteczka Powązki”. Napotkawszy zaparkowaną kolumnę niemieckich pojazdów pancernych, wbrew rozkazom, dowódca nakazał odwrót. Na Żoliborz przeszli wówczas żołnierze Zgrupowania „Żubr”. Większość grupy powróciła jednak do puszczy.

Warszawa

Oddziały Kedywu zostały wyparte z Muranowa.

Świat

W depeszy z 16 sierpnia skierowanej do brytyjskiego premiera Stalin oświadczył: Po dokładniejszym przestudiowaniu zagadnienia przekonałem się, że akcja warszawska – która rozpoczęła się bez wiedzy dowództwa sowieckiego i bez żadnego z nim kontaktu – jest lekkomyślną awanturą, powodującą bezcelowe ofiary wśród ludności. […] W związku z powyższym dowództwo sowieckie zdecydowało się na publiczne odcięcie się od awantury w Warszawie. Władze Związku Sowieckiego zakomunikowały ambasadorowi Stanów Zjednoczonych Ameryki o całkowitym zakazie lądowania na lotniskach sowieckich samolotów alianckich, dokonujących zrzuty zaopatrzenia nad Warszawą.