Sobota 26 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz

Około godz.11.30 Niemcy rozpoczęli zmasowany ostrzał centrum dzielnicy. Było wielu zabitych i rannych. Jeden z pocisków trafił na podwórzu Mickiewicza 27 na miejsce posiłków plutonu 257 podczas ich wydawania… O godz. 12.15 na Żoliborz dotarła grupa 76 osób, wśród których znajdowali się ppor. Jarosław Derengowski „Piorun” wyznaczony do kontrolowania „akcji transportowej” (przenoszenia uzbrojenia na Stare Miasto) oraz pchor. (NN) „Jur” wysłany w celu zorganizowania stałej łączności telefonicznej II Obwodu ze Starym Miastem. W rozkazie dziennym Dowódca Obwodu poinformował o zatwierdzeniu przez gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” wniosków odznaczeniowych  Krzyżem Wojennym Virtuti Militarii kl. V. dla 4 żołnierzy. Wśród nich był m.in. ppor. Gustaw Budzyński „Szymura” […] zastępca dowódcy kompanii dywersyjnej za to, że w pierwszym dniu powstania odznaczył się jako wzorowy dowódca jednego plutonu w walce z czołgami. Nadzwyczajną odwagą osobistą i z zimną krwią prowadził w najbardziej zagrożonych miejscach młodego żołnierza do kontrataku. Dwa razy ranny nie zaprzestaje walki i wraz z oddziałem bierze udział w forsownych marszach. W walkach na Zdobyczy Robotniczej, mimo bardzo złego stanu zdrowia w najkrytyczniejszych chwilach dzielnie kieruje odcinkiem obronnym, wreszcie zajmuje stanowisko ze zdobyciem karabinu maszynowego i odpiera ataki do chwili, gdy otrzymuje dalsze rany. Odchodzi na punkt opatrunkowy mając łącznie siedem ran.  Ponadto 48 żołnierzy zostało odznaczonych Krzyżem Walecznych.

Warszawa

Dowódca Okręgu Warszawa AK w rozkazie do dowódcy Grupy „Północ” nakazał: Trzymać się możliwie jak najdłużej. W ostateczności starać się przebić na jednym z dwóch kierunków: 1) do mnie lub 2) do „Żywiciela”.