Sobota 12 VIII 1944 r.

24.07.2014

 Żoliborz

Została zerwana łączność telefoniczna ze Starym Miastem. Od tego czasu kontakt z dowództwem okręgu i płk. „Wachnowskim” utrzymywano przede wszystkim via Londyn. Dwaj inżynierowie Jan Tokarski „Burek” i Lech Nowicki „Anoda”, wykorzystując części z aparatury radiowej znalezionej w „Oplu” , przystąpili do budowy radiostacji „Syrena”. Po zakończeniu prac we wrześniu i nadaniu kilku próbnych audycji została ona namierzona i zniszczona ogniem artylerii niemieckiej. Ukazał się pierwszy numer „Jawnutki” (późniejszy „Dziennik Dziecięcy”), kolorowanej gazetki dla dzieci. Oprócz tego pisma od pierwszych dni powstania w dzielnicy ukazywało się kilkanaście tytułów prasowych. Największe nakłady i zasięg oddziaływania miały: „Dziennik Radiowy XXII Obwodu AK”, „Biuletyn Okręgu IV(i OW) PPS Warszawa Północ”, „Biuletyn Podokręgu nr 2 AL”. Ponadto ukazywały się: „Wiadomości Radiowe”, „Dziennik Radiowy – Ostatnie Wiadomości”, „Dodatek do Biuletynu Podokręgu nr 2 AL”, „Gazetka Ścienna”, „Żywią i Bronią”, „Dziennik Radiowy”, „Komunikat” oraz „Nowiny Żoliborskie”.

Warszawa

Niemcy odbili utracone pierwszego dnia walk budynki WIG-u (Wojskowego Instytutu Geograficznego) oraz Domu Turystycznego i Dyrekcji Wodociągów w rejonie pl. Starynkiewicza. Jedyną redutą powstańczą w tym rejonie pozostał Dworzec Pocztowy.

Świat

Radio Moskwa nadało tekst oświadczenia agencji TASS: Ze strony londyńskich kół polskich, ponoszących odpowiedzialność za wydarzenia w Warszawie , nie czyniono żadnych prób, aby zawczasu powiadomić i uzgodnić z sowieckim dowództwem wojskowym jakiekolwiek wystąpienia w Warszawie. Wobec powyższego odpowiedzialność za wydarzenia w Warszawie spada wyłącznie na polskie koła emigracyjne w Londynie.