Poniedziałek 7 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz-Bielany

Niemcy uzupełnili załogi oraz zapasy amunicji w poszczególnych stützpunkte. Trwało ostrzeliwanie szpitala przy ul. Krasińskiego 31, co doprowadziło do przerwania dostaw prądu. Sala operacyjna, w której nieustannie odbywały się zabiegi, została oświetlona gromnicami i lampami zasilanymi z baterii. Przed południem Niemcy podpalili baraki dla bezdomnych między ulicami Felińskiego i Gen. Zajączka oraz torami kolei obwodowej. Wraz z powrotem ppłk. „Żywiciela” zaczęła się zrzeszać ludność cywilna. Powstawały samorządy koloni, a następnie osiedli. Do ich zadań należało utrzymanie ładu i porządku oraz prowadzenie zakwaterowania pogorzelców i wysiedlanych, organizowanie samopomocy sąsiedzkiej w koloniach, nadzór nad akcją dożywiania i prowadzenie akcji kulturalno-oświatowej.

Warszawa

Trwały niemieckie masowe mordy ludności cywilnej na Woli. Od początku walk w tym rejonie w bestialski sposób zamordowano od 40 do 50 tys. bezbronnych osób, w tym kobiety, dzieci i starców. Ppłk Karol Ziemski „Wachnowski” objął dowództwo utworzonej Grupy „Północ”, której zadaniem była obrona Starego Miasta i wywalczenie stałego, naziemnego połączenia z Żoliborzem i Puszczą Kampinoską.