Poniedziałek 28 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz–Bielany

W rozkazie nr 30 wydanym przez ppłk. „Żywiciela” podano listę dziesięciu osób skazanych wyrokami Wojskowego Sądu Specjalnego na karę śmierci. Rozstrzelano wówczas m.in. Edwarda Mangolda: […] z art. 100 § 1 K.K. za to, że będąc obywatelem polskim działał na szkodę Narodu Polskiego, zostając Volksdeutschem i urzędnikiem niemieckim, a w czasie powstania był uzbrojonym dywersantem. Późnym wieczorem patrol z plutonu 206 dotarł wzdłuż wału wiślanego do Zakładów Przemysłowych „Bielany” S. A. – „Blaszanki” przy ul. Kamedułów 71, niszcząc całą sieć polową linii telefonicznej łączącej Cytadelę z Bielanami. Zdobył ponad 300 m kabla telefonicznego.

Warszawa

Niemcy zdobyli gmach PWPW. Trwały walki o wyparcie powstańców z Sadyby