Poniedziałek 14 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz

Zarządzono jak najdalej posuniętą oszczędność zużycia wody wobec występujących od kilku dni kłopotów wynikających ze spadkiem ciśnienia wody.

Warszawa

Gen. Tadeusz Komorowski „Bór” nakazał wsparcie powstania przez wszystkie dobrze uzbrojone jednostki znajdujące się poza Warszawą.