Piątek 25 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz

Trwał silny ostrzał artyleryjski dzielnicy. Pozostałe na Żoliborzu oddziały „leśne” (z Kampinosu) zostały włączone do oddziałów II Obwodu.

Warszawa

W kolejnej depeszy por. John Ward (brytyjski pilot RAF-u i oficer AK, autor około 100 relacji i depesz o sytuacji w Warszawie wysłanych do Londynu) podawał: Praca harcerzy w Warszawie jest ponad wszelką pochwałę. Wielu młodych chłopców oddało swe życie za ojczyznę. Są oni zdyscyplinowani i na zawołanie zjawiają się do każdej pracy. Jedni działają jako posłańcy, inni noszą amunicję na linię frontu i barykad, jeszcze inni pomagają w gaszeniu pożaru. Słowem, godnie podtrzymują tradycję międzynarodowego harcerstwa.