Niedziela 27 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz

W nocy z 26 na 27 Niemcy spalili liczne budynki mieszkalne na Marymoncie. Powstańcy zdołali ogniem maszynowym spędzić wroga ze stanowisk i uniemożliwić ostrzeliwanie ludności cywilnej gaszącej pożary domów przy ul. Mickiewicza 18 i Skwarczyńskiego 18.

Warszawa

Nie powiodła się nocna próba wywalczenia połączenia Mokotowa ze Śródmieściem. Zdobyto jedynie klasztor sióstr Nazaretanek. Trwały ciężkie walki o gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) przy ul. Sanguszki.