Czwartek 3 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz–Bielany

Po otrzymaniu rozkazu powrotu ppłk „Żywiciel” w nocy z 2 na 3 sierpnia przedostał się wraz z oddziałami na osiedle „Zdobycz Robotnicza” na Bielanach. O godz. 10.30, niespodziewanie ze wszystkich kierunków na stanowiska polskie, przy wsparciu artylerii i broni pancernej uderzyli Niemcy. Mimo czterokrotnych szturmów trwających do godz. 20.00 powstańcy wytrwali w obronie. Zginęło nie mniej niż 10 powstańców, a 30 zostało rannych. Szacuje się, że niemieckie straty były nieznacznie większe. W tym czasie na Żoliborzu trwał ostrzał artyleryjski głównego szpitala obwodu mieszczącego się w klasztorze Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego 31 – szpital był oznaczony flagami z czerwonym krzyżem…

Warszawa

Oddziały AK zdobyły tego dnia m.in. Dworzec Pocztowy (przy ul. Żelaznej), Dom Turystyczny (przy pl. Starynkiewicza), Arsenał, Pałac Blanka (przy pl. Tetralnym) i Pałac Mostowskich.

Świat

Przebywający w Moskwie Stanisław Mikołajczyk, premier rządu RP na wychodźstwie, poinformował Stalina o wybuchu powstania w Warszawie i zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy. Pod naciskiem władz polskich Winston Churchill polecił, rozpocząć akcję przerzutu zaopatrzenia do ogarniętego walkami miasta, jeśli pozwolą na to względy operacyjne.