Czwartek 17 VIII 1944 r.

24.07.2014

Żoliborz

Około godz. 14.00, pod barykadę między domami przy ul. Krasińskiego 20 i 29, nadjechały cztery samochody ciężarowe wiozące z Woli do Instytutu Chemicznego zaopatrzenie i broń plutonu pionierów „Liebisch”. Powstańcy zdołali unieruchomić trzy z nich. Pierwszy rozładowano w całości, a dwa następne już tylko częściowo. Zdobyto dwie skrzynie materiałów saperskich, dwa moździerze 81 mm oraz kilkadziesiąt karabinów. Niemcy podjęli zakończoną niepowodzeniem próbę ich odbicia. W walkach zginął kpr. pchor. Andrzej Hebrowski „Adam”, dowódca harcerskiego plutonu 227.

Warszawa

Powstańcy zajęli fabrykę Bruhn-Werke przy ul. Belwederskiej. W pozostałych częściach miasta toczyły się zażarte boje.