72 Rocznica Powstania Warszawskiego

01.08.2016
Na Żoliborzu padły pierwsze w Powstaniu Warszawskim strzały. Nie była to akcja zaplanowana, zdarzyła się przypadkowo, ale stanowi niezaprzeczalny fakt historyczny. Żoliborz również od wielu lat jako pierwsza dzielnica organizuje oficjalne obchody rocznicowe. W tym roku spotkaliśmy się 29 lipca jak zawsze przy kamieniu „Żołnierzom Żywiciela”.

W cieniu rozłożystego platana zajęli miejsca powstańcy z biało-czerwonymi opaskami na rękawach. Wokół nich zgromadzili się mieszkańcy przybyli z różnych zakątków Żoliborza, w tym sporo młodzieży, przedstawiciele władz, instytucji, organizacji społecznych a także imponująca liczba pocztów sztandarowych. Uroczystość odbyła się wedle ceremoniału wojskowego: kompania honorowa, apel poległych w patetycznej formie przypominający najbardziej znaczące postacie i wydarzenia powstańcze, dojmujący odgłos werbli, salwa honorowa i sygnał „Śpij Kolego…”, to wszystko elementy, które tworzą podniosły nastrój – czujemy, że uczestniczymy w czymś ważnym i przeżywamy coś niezwykłego. Bo każda z rocznic Powstania Warszawskiego przypomina o tamtych dniach – dramatycznych, pełnych grozy, znaczony zniszczeniem miasta i śmiercią jego mieszkańców. Ale również przypomina o młodych ludziach, wychowanych w niepodległej Polsce, którzy za swą najważniejszą powinność uznali obronę tej niepodległości.

Podczas uroczystości odmówiono modlitwę w intencji ofiar powstania, odczytano apel poległych i oddano trzykrotną salwę honorową. Na zakończenie przedstawiciele m.in. prezydenta, parlamentu, władz miasta i dzielnicy Żoliborz oraz organizacji kombatanckich, harcerskich i mieszkańcy złożyli pod obeliskiem wieńce i kwiaty. Wśród nich jako pierwsza delegacja Stowarzyszenia Żołnierzy AK „Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji, od Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Jarosław Borysiewicz, z-ca dyrektora BBN, od Marszałka Sejmu RP – poseł Jacek Sasin, od Marszałka Senatu senator Jan Żaryn, przedstawiciel Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, wiceprezydent m.st. Warszawa Włodzimierz Paszyński. W imieniu władz dzielnicy wieniec złożyli: Adam Buława, Przewodniczący Rady Dzielnicy, Krzysztof Bugla, Burmistrz Żoliborza oraz Grzegorz Hlebowicz i Michał Jakubowski Zastępcy Burmistrza. Kwiaty złożyły również delegacje Bielan i Śródmieścia. Nie sposób wymienić wszystkich w krótkiej relacji.

Po uroczystości przed pomnikiem Żołnierzy „Żywiciela”, delegacje przeszły na ul. Suzina, gdzie upamiętniono żołnierzy batalionu im. Jarosława Dąbrowskiego OW PPS, którzy polegli w pierwszym boju powstania na Żoliborzu 1 sierpnia 1944 roku o godz. 13.30. Batalion wszedł w skład zgrupowania „Żyrafa” i skutecznie bronił m.in. Twierdzy Zmartwychwstanek.